Các dòng V-Box có trên thị trường

Các dòng V-BOX có trên thị trường

Các dòng V-Box có trên thị trường

Đặc tính từng dòng của V-BOX

V-BOX E-2G (1*USB-A, 1*Serial port, 1*Ethernet, 2G (Support) )

V-BOX E-2G

Thông số kỹ thuật

 • CPU:  ARM9 300MHz
 • Flash: 128MB
 • Memory (RAM): 128MB
 • Serial Port:  1 Port
 • Connect: Ethernet,2G

Những đặc điểm chính

 1. Dữ liệu được lấy thông qua giao tiếp truyền thông ( 2G/Ethernet) từ bộ điều khiển thiết bị.
 2. Hổ trợ các giao thức truyền thông của tất cả các PLC và bộ điều khiển của thương hiệu lớn.
 3. Kết nối với nền tảng đám dây thông qua Ethernet.
 4. Truy cập OPC, giao diện nhà phát triển HTTP.
 5. Giám sát từ xa PLC và tải chương trình từ xa.
 6. Hổ trợ truy cập Android/IOS, trình duyệt máy tính bàn

V-BOX E-00 (1*USB-A, 1*Serial port, 1*Ethernet)

V-Box E-00

Thông số kỹ thuật

 • CPU:  ARM9 300MHz
 • Flash: 128MB
 • Memory (RAM): 128MB
 • Serial Port:  1 Port
 • Connect: Ethernet

Những đặc điểm chính

 • Dữ liệu được lấy thông qua giao tiếp truyền thông Ethernet từ bộ điều khiển thiết bị.
 • Hổ trợ các giao thức truyền thông của tất cả các PLC và bộ điều khiển của thương hiệu lớn.
 • Kết nối với nền tảng đám dây thông qua Ethernet.
 • Truy cập OPC, giao diện nhà phát triển HTTP.
 • Giám sát từ xa PLC và tải chương trình từ xa.
 • Hổ trợ truy cập Android/IOS, trình duyệt máy tính bàn.

V-BOX S-00 (1*USB-A, 2*Serial port, 1*Ethernet, WIFI (Supported) )

V-BOX S-00

Thông số kỹ thuật

 

 • CPU:  Cortex A8 600MHz
 • Flash: 128MB
 • Memory (RAM): 128MB
 • Serial Port:  1 Port
 • Connect: Ethernet, Wifi Module.

Những đặc điểm chính

 • Dữ liệu được lấy thông qua giao tiếp truyền thông (RS232 / RS485 / Ethernet) từ bộ điều khiển thiết bị.
 • Hổ trợ các giao thức truyền thông của tất cả các PLC và bộ điều khiển của thương hiệu lớn.
 • Kết nối với nền tảng đám dây thông qua Ethernet/ Wifi.
 • Truy cập OPC, giao diện nhà phát triển HTTP.
 • Giám sát từ xa PLC và tải chương trình từ xa.
 • Hổ trợ truy cập Android/IOS, trình duyệt máy tính bàn.
   

V-BOX S-3N (1*USB-A, 2*Serial port, 3*Ethernet)

V-BOX S-3N

Thông số kỹ thuật

 • CPU:  Cortex A8 600MHz
 • Flash: 128MB
 • Memory (RAM): 128MB
 • Serial Port:  2 Ports
 • Connect: Ethernet, Wifi Module.

Những đặc điểm chính

 • Dữ liệu được lấy thông qua giao tiếp truyền thông (RS232 / RS485 / Ethernet) từ bộ điều khiển thiết bị.
 • Hổ trợ các giao thức truyền thông của tất cả các PLC và bộ điều khiển của thương hiệu lớn.
 • Kết nối với nền tảng đám dây thông qua 3 cổng Ethernet (1 WAN, 2 LAN) / Wifi.
 • Truy cập OPC, giao diện nhà phát triển HTTP.
 • Giám sát từ xa PLC và tải chương trình từ xa.
 • Hổ trợ truy cập Android/IOS, trình duyệt máy tính bàn.

V-BOX S-NG (1*USB-A, 2*Serial port, 3*Ethernet, 4G (Supported) )

V-BOX S-NG

Thông số kỹ thuật

 • CPU:  Cortex A8 600MHz
 • Flash: 128MB
 • Memory (RAM): 128MB
 • Serial Port:  2 Ports
 • Connect: Ethernet, Wifi Module, 3G/4G.

Những đặc điểm chính

 • Dữ liệu được lấy thông qua giao tiếp truyền thông (RS232 / RS485 / Ethernet) từ bộ điều khiển thiết bị.
 • Hổ trợ các giao thức truyền thông của tất cả các PLC và bộ điều khiển của thương hiệu lớn.
 • Kết nối với nền tảng đám dây thông qua 3 cổng Ethernet (1 WAN, 2 LAN) / Wifi.
 • Truy cập OPC, giao diện nhà phát triển HTTP.
 • Giám sát từ xa PLC và tải chương trình từ xa.
 • Hổ trợ truy cập Android/IOS, trình duyệt máy tính bàn.

V-BOX S-4G (1*USB-A, 2*Serial port, 1*Ethernet, 4G (Supported) )

V-BOX S-4G

Thông số kỹ thuật

 • CPU:  Cortex A8 600MHz
 • Flash: 128MB
 • Memory (RAM): 128MB
 • Serial Port:  2 Ports
 • Connect: Ethernet, Wifi Module, 3G/4G.

Những đặc điểm chính

 • Dữ liệu được lấy thông qua giao tiếp truyền thông (RS232 / RS485 / Ethernet) từ bộ điều khiển thiết bị.
 • Hổ trợ các giao thức truyền thông của tất cả các PLC và bộ điều khiển của thương hiệu lớn.
 • Kết nối với nền tảng đám dây thông qua 3 cổng Ethernet / Wifi/ 4G.
 • Truy cập OPC, giao diện nhà phát triển HTTP.
 • Giám sát từ xa PLC và tải chương trình từ xa.
 • Hổ trợ truy cập Android/IOS, trình duyệt máy tính bàn.

Sơ đồ kết nối dây PLC với V-BOX và HMI

Sơ đồ kết nối HMI-PLC-VBOX Wecon

Download OPC Tool và V-BOX PC Sofware

Tải OPC Tool và V-BOX PC Sofware tại địa chỉ: https://wecon.vn
 
 
Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ