3 Phase 380V 280kW VB-4T280G/4T315P

3 Phase 380V 280kW

3 Phase 380V 280kW VB-4T280G/4T315P
3 Phase 380V 37kW VB-4T037G/045P

3 Phase 380V 37kW

3 Phase 380V 37kW VB-4T037G/045P
Three-Phase 1.5kW (2HP) VM-4T1R5

Three-Phase 1.5kW (2HP)

Three-Phase 1.5kW (2HP) VM-4T1R5
Three-Phase 7.5kW (10HP) VM-4TR75

Three-Phase 7.5kW (10HP)

Three-Phase 7.5kW (10HP) VM-4TR75
Three-Phase 5.5kW (7.5HP) VM-4T7R5

Three-Phase 5.5kW (7.5HP)

Three-Phase 5.5kW (7.5HP) VM-4T7R5
Three-Phase 4kW (5HP) VM-4T004

Three-Phase 4kW (5HP)

Three-Phase 4kW (5HP) VM-4T004
Three-Phase 2.2kW (3HP) VM-4T2R2

Three-Phase 2.2kW (3HP)

Three-Phase 2.2kW (3HP) VM-4T2R2
Single-Phase 2.2kW (3HP) VM-2S2R2

Single-Phase 2.2kW (3HP)

Single-Phase 2.2kW (3HP) VM-2S2R2
Single-Phase 1.5kW (2HP) VM-2S1R5

Single-Phase 1.5kW (2HP)

Single-Phase 1.5kW (2HP) VM-2S1R5
Single-Phase 0.75kW (1HP) VM-2SR75

Single-Phase 0.75kW (1HP)

Single-Phase 0.75kW (1HP) VM-2SR75
3 Phase 220V 200kW VB-2T200G/4T220P

3 Phase 220V 200kW

3 Phase 220V 200kW VB-2T200G/4T220P
3 Phase 220V 185kW VB-2T185G/4T200P

3 Phase 220V 185kW

3 Phase 220V 185kW VB-2T185G/4T200P
3 Phase 220V 160kW VB-2T160G/4T185

3 Phase 220V 160kW

3 Phase 220V 160kW VB-2T160G/4T185
3 Phase 220V 132kW VB-2T132G/4T160P

3 Phase 220V 132kW

3 Phase 220V 132kW VB-2T132G/4T160P
3 Phase 220V 110kW VB-2T110G/132P

3 Phase 220V 110kW

3 Phase 220V 110kW VB-2T110G/132P
3 Phase 220V 93kW VB-2T093G/132P

3 Phase 220V 93kW

3 Phase 220V 93kW VB-2T093G/132P
3 Phase 220V 75kW VB-2T07G/093P

3 Phase 220V 75kW

3 Phase 220V 75kW VB-2T07G/093P
3 Phase 220V 55kW VB-2T055G/075P

3 Phase 220V 55kW

3 Phase 220V 55kW VB-2T055G/075P
3 Phase 220V 45kW VB-2T045G/055P

3 Phase 220V 45kW

3 Phase 220V 45kW VB-2T045G/055P
3 Phase 220V 37kW VB-2T037G/045P

3 Phase 220V 37kW

3 Phase 220V 37kW VB-2T037G/045P
3 Phase 220V 30kW VB-2T030G/037P

3 Phase 220V 30kW

3 Phase 220V 30kW VB-2T030G/037P
3 Phase 220V 22kW VB-2T022GB/030PB

3 Phase 220V 22kW

3 Phase 220V 22kW VB-2T022GB/030PB
3 Phase 220V 18.5kW VB2T18R5GB/022PB

3 Phase 220V 18.5kW

3 Phase 220V 18.5kW VB2T18R5GB/022PB
3 Phase 220V 15kW VB-2T015G

3 Phase 220V 15kW

3 Phase 220V 15kW VB-2T015G
3 Phase 220V 11kW VB-2T011G

3 Phase 220V 11kW

3 Phase 220V 11kW VB-2T011G
3 Phase 220V 7.5kW VB-2T7R5GB

3 Phase 220V 7.5kW

3 Phase 220V 7.5kW VB-2T7R5GB
3 Phase 220V 5.5kW VB-2T5R5GB

3 Phase 220V 5.5kW

3 Phase 220V 5.5kW VB-2T5R5GB
3 Phase 220V 4kW VB-2T2R2GB

3 Phase 220V 4kW

3 Phase 220V 4kW VB-2T2R2GB
3 Phase 220V 2.2kW VB-2TR2R2GB

3 Phase 220V 2.2kW

3 Phase 220V 2.2kW VB-2TR2R2GB
 3 Phase 220V 1.5kW VB-2T1R5GB

3 Phase 220V 1.5kW

3 Phase 220V 1.5kW VB-2T1R5GB
3 Phase 220V 0.75kW VB-2TR75Gb

3 Phase 220V 0.75kW

3 Phase 220V 0.75kW VB-2TR75Gb
3 Phase 380V 400kW VB-4T400G

3 Phase 380V 400kW

3 Phase 380V 400kW VB-4T400G
3 Phase 380V 355kW VB-4T355G/4T355P

3 Phase 380V 355kW

3 Phase 380V 355kW VB-4T355G/4T355P
3 Phase 380V 315kW VB-4T31G/4T355P

3 Phase 380V 315kW

3 Phase 380V 315kW VB-4T31G/4T355P
3 Phase 380V 280kW VB-4T315G/4T315P

3 Phase 380V 280kW

3 Phase 380V 280kW VB-4T315G/4T315P
3 Phase 380V 250kW VB-4T250G/4T280P

3 Phase 380V 250kW

3 Phase 380V 250kW VB-4T250G/4T280P
3 Phase 380V 220kW 118092000

3 Phase 380V 220kW

3 Phase 380V 220kW 118092000
3 Phase 380V 200kW VB-4T200G/4T220P

3 Phase 380V 200kW

3 Phase 380V 200kW VB-4T200G/4T220P
3 Phase 380V 185kW VB-4T185G/4T200P

3 Phase 380V 185kW

3 Phase 380V 185kW VB-4T185G/4T200P
3 Phase 380V 160kW VB-4T160G/4T160P

3 Phase 380V 160kW

3 Phase 380V 160kW VB-4T160G/4T160P
Hotline
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ